Pla TAC : preguntes clau per desplegar-lo


L'ordenació dels elements digitals que de forma gradual es van incorporant als centres educatius fan necessària una certa planificació per tal que tingui un cert sentit i una intencionalitat pedagògica clara. Aquesta planificació, en el cas del sistema educatiu català, es concreta en el Pla TAC de centre (en altres llocs anomenat Proyecto Digital de Centro).

En aquest document els centres han de fer una planificació,a mitjà termini, que defineixi les línies principals en la gestió i dotació de recursos digitals, tant de maquinari com materials pedagògics, l'organització dels espais digitals del centre, les necessitats de formació que se'n deriven, el treball integrat de les TAC a les àrees, .... i molts altres aspectes, que tots junts conformen una sola entitat, sota el descriptor "gestió i usos de les TAC en el centre".

El document de referència, per tal d'orientar en l'elaboració i implantació del Pla TAC de centre, és la publicació num. 1 de la Col·lecció TAC del Departament d'Ensenyament i que podem consultar a l'adreça: http://www.xtec.cat/recursos/tac/platac.pdf

Per tal de complementar aquest document, els darrers dies he estat treballant en l'elaboració d'un mapa conceptual on, a mode de preguntes, va situant els diversos aspectes que hauria de contemplar el Pla TAC. Segurament el nombre de temes a tractar és ampli, però el fet de plantejar-ho com a preguntes pot ajudar a enfocar més en el moment d'elaborar-lo. També cal comentar el fet que donat que es tracta d'un pla a mitjà termini (hauria de ser vàlid per als propers 2-4 anys de vida del centre) no cal que s'incorporin des d'un inici tots els aspectes que aquest podria contenir. Es pot començar per alguns, i en properes versions anar-ne afegint altres, així com també modificar o millorar-ne els que ja es contemplen. El mapa original es pot consultar a l'adreça:
http://t.co/gQm2cT6Q

Creative Commons License
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-No comercial-Compartir Igual 3.0 Espanya de Creative Commons