Vinculacions amb el logo de Mac

Per quin motiu el logo de Mac és una poma mossegada? No hagués imaginat mai que tigués relació amb la criptografia i amb un dels best-sellers que fa temps vaig llegint !!!


Get this widget | Track details | eSnips Social DNA

Antoni Zabala: l'aprenentatge per competències.

Aquest post està escrit en directe des del CosmoCaixa. Afortunadament hi ha una xarxa a disposició dels assistents. És una cosa molt d'agrair !!!


Sr. Joaquim Núñez: "... el Departament vol donar suport al canvi metològic que suposo el treball per competències ..." , "... tenim el model que millor resposta pot donar a aquesta necessitat, és el de la pràctica reflexiva, per tant en el proper curs es previsible que s'amplie ..." , "... es veu la necessitat de fer un coneixement compartit comú amb les bones pràctiques dels diferents professionals, juntament amb la formació en centres... "

(A mi a la pràctica reflexiva no em deixen parlar d'aquest tema .... és tabú !!!) Gràcies per donar-me la raó Joaquim !!!

Per donar resposta a la demanda s'ha canviat l'orientació (hi assisteix professorat de totes les matèries !!!) , de sessió de treball a ponència. S'espera que des de la Subdirecció General hi hagi més jornades dirigides a la resta de matèries. Al portal de l'Edu3 ¿?¿ es posa
rà l'enregistrament de l'acte.

Antoni comença amb unes xispes d'humor, connectant amb l'audiència.


El terme competències sorgeix del món del treball, de l'empresa (comencem bé, això em sona !!!). S'inicia la xerrada debatent al voltant de " ... quin és el paper o la funció de l'escola ? La resposta que ens hem donat és dramàtica ... hem de formar als alumnes per a la vida !!! ... ha de ser això? ... Si ha de ser això, la funció de l'escola passa de ser propedeutica/selectiva a ser integral/orientadora. Aquest debat, aquest pas o canvi de funció no l'estem debatent, i aquí ens estem equivocant !!!"


"Aquest canvi s'està fent en certa mesura en les diferents etapes educatives, però no en totes en la mateixa mesura. A Primària, per exemple, més que a Secundària."

"La formació integral té límit? Segurament no. És uns utopia ... com la dels metges (han d'evitar que ens morim) ... hem d'estar orgullosos d'on venim per a fer amb fermesa els passos següents en la direcció apropiada."


"L'objecte d'estudi passa de ser el coneixement a ser la competència (coneixement aplicat). El viatge s'haurà de fer poc a poc (piano piano). Necessitarem anys. Tenim una història que ve de 1594. Si ho fem bé, necessitarem tota una generació, 30 anys (es llança a la piscina i posa aquest termini de temps)".

Parlem de com es fa una truïta a la francesa >> i arribem a allò que entenem per competència. La nostra història està marcada per la segmentació dels coneixements. Hem de passar del "saber" al "saber fer". Però la dificultat és que les competències han de donar resposta a situacions reals.

"El primer pas que ens caldrà fer serà que els continguts d'aprenentatge siguin funcionals."

Característiques de les competències:1. La seva funcionalitat.
2. La complexitat de la situació en que s'ha d'aplicar.
3. El seu caràcter procedimental. Les competències són procediments de procediments. S'aprén a ballar ballant, i tenint un model que ens ho expliqui. Un cop tenim el model ho hem d'exercitar. Quan estem ballant, estem pensant en els passos que faig, en la posició del cos ... reflexiono sobre el propi procés. Però cadascú necessita un ritme d'aprenentage. Com ho podem fer a l'aula?

"La teoria és imprescindible, però és amb el seu ús on es troba tota la seva potencialitat."

Que fort !!! Acaba de posar un exemple que fa unes hores hi estava pensant com a exemple !!!! Ho explicaré més endavant, va de conducció, peatges i demés !!! Qué fort !!!

"En un ensenyament per competències necessitem més temps, no hi caben tots els conceptes que nosaltres hem aprés. Hem de fer un esforç de sel·lecció. Ademés introduïm noves matèries, per tant d'altres de més tradicionals es veuen reduïdes en hores efectives."

A l'unison "Definiu-me tots plegats el concepte ISLA". Aquest concepte el vam aprendre de manera similar als fets (memoritzant). Al 80 hi afegim els procediments i als 90 les actituds. Però el nombre d'hores continua sent el mateix. Ara a més ho hem d'interrelacionar a través de les competències ..... "Es pot veure quina és la magnitud de la tragèdia? ... Aquest tipus d'ensenyament requereix més temps i per tant la cau està en identificar què és allò que han d'aprendre actualment els nostres alumnes ... i això no vol dir Baixar el llistó !!!"

4. Estar constituïdes per una integració de components que s'han d'ensenyar de manera diferenciada.

"La resposta és metodològica !!! Treball per projectes, anàlisi d'objectes, estudi de casos .... són alguns bons exemples en aquest sentit. Això també implica arribar a acords amb tot l'equip docent... cosa gens fàcil !!! La resposta passa per a que en el centre existeixi la metodologia del centre."


1. Les disciplines no són suficients per aprendre les competències.
2. Necessitat d'una àrea comú. "La reflexió sobre el que fem és imprescindible ... qui ho fa? ho fan tots !! és com si no ho fes ningú !!??!! Cal que en els centres hi hagi una figura que ss'encarregui de sistematitzar aquests processos. Qui determina les fases d'un ball? ... està fent referència a un treball d'equip encara que no ho diu directament ...... què demanem en cada crs pel que fa a cada competència?"
3. Els mètodes per a l'ensenyament de les competències han de tenir un enfocament globalitzador.
4. Avaluar competències és avaluar processos en la resolució de situacions-problema.

Seguidament de forma ràpida explica les fases de les seqüències didàctiquesAvaluació per competències


"Ensenyar per competències implica un canvi profund en el bagatge històric del sistema. Cal recolçament, tant institucional com de la mateixa societat. Tots aquells que provenim d'una cultura d'arrels catòliques tenim molts problemes per entendre què significa l'aprenentatge per competències ... per a nosaltres la base és platònica ... allò més important són les idees .. és la nostra herència ... allò més important és el saber ... els anglosaxons, d'arrel calvinista, ho tenen perfectament assumit. Aquest canvi ha d'arribar a la societat.
Quan una empresa treu un bon producte inverteix una quantitat important en promocionar-lo i fer que la societat el vulgui adquirir. Cal mirar de promocionar el nostre producte a la resta de la societat i també als mitjans.... També caldrà ajudes per a fer el pas d'un sistema a l'altre ... com podem passar de la seguretat del llibre de text a un procés per competències que allò primer que ens diu és que deixem el llibre de text? Cal ajudes per a que poc a poc ens anem movent cap a la nostra zona de desenvolupament proper .... i també hi ha d'haver un component de reconeixement de bones pràctiques per part de la societat, d'altra banda, es perdrà motivació i anirem baixant pistonada....
"

Torn de preguntes.

La realitat és simple .... quan ho compliquem és quan introduïm l'anàlisi. Hi ha alumnes que no necessiten passar per tots aquest processo i ràpidament troben el camí >> "Està d'acord. Però els haurem de posar en altres situacions-problema. A la majoria de mortals ens fan classes de ball per a ballar bé"

Caldrà una forta col·laboració entre els diversos professionals d'un centre. No tenim aquesta cultura, mentre que els anglosaxons si. >> "La nostra història professional ens ha fet ser així... només cal pensar en el soport o la situació en que tothom es troba el primer dia de docència ... no hi ha acompanyament, ans a l'inrevés. Mai hem tingut ningú que ens faci de mirall. Ens fa por dir i explicar allò que fem. És imprescindible compartir projecte educatiu. Caldrà temps per aprendre a fer-ho".

Al voltant de l'àrea en comú, hi ha d'hver una àrea nova ?? >> "L'aprenentatge de cadascun dels continguts transversals s'ha de fer en totes les àrees. La resposta ha de ser metodològica i ha de ser comuna a tot el centre. "

Es nota a faltar "marqueting" des del Departament .... la gent no sap que és tot això de les competències ni com pot lligar-ho amb la matèria .... correm el risc de que la reforma quedi com les altres ... tot igual com estava. >> "Hi està d'acord. Globalment hi fa falta una aproximació més empresarial. Primer cal aprendre a ser competents amb els continguts de tota la vida."

Quina diferència hi ha entre competència i capacitat? >> "Capacitat fa referència a la potencialitat de ser o de fer, mentre que competència està més dirigit al fet de l'acció"

Un canvi complexe necessita un motor potent ... on està el motor? >> "Tenim el problema que no som un cos unit, entre nosaltres mateixos hi ha divergències .... hi ha empreses que aquests canvis ja els fan o han fet, i saben vendre-ho a la societat. Es requereix un consens de 30 anys mínim, també entre la classe política. Cal reconèixer també la feina de la gent que ja està començant en aquest camí."

MAGISTRAL ANTONI !!! FANTÀSTIC !!!

Marià, anem bé !!! ;-)

Les dades canten: a les Terres de l'Ebre els professors hem d'estudiar més !!!


L'amic Luis em fa arribar la font de la notícia que he escrit amb anterioritat sobre la baixada de formació dels professors de les Terres de l'Ebre aquest curs. (Veure font)

Curs de PDI


Avui començo un curs de formació com a formador a l'IES Montsià per a l'ús de les pissarres digitals. Just quan acabo de finalitzar el que estava realitzant a l'IES de l'Ebre (Tortosa), ha sorgit aquest nou a Amposta. Com el primer el vaig haver de montar des de zero ... ja que desconec si hi ha materials preparats (pel que jo sé no n'hi han d'específics per a això) aquest espero que sigui un poc més còmode, ja que no tindré de montar-ho des de "res". A més utilitzem la PDI InterWrite i la eBeam. Tinc una certa experiència amb les dos i això també ha de facilitar la feina.

Els mestres de les Terres de l'Ebre estudien poc

Per via de Gustau Moreno (administrador del bloc La Marfanta) m'arriba la notícia que al diari VilaWEB es diu que el nombre de professors que realitzen cursos de formació (o diguem-ne també reciclatge) ha augmentat en tota Catalunya, amb una excepció, a les Terres de l'Ebre. En aquesta demarcació el nombre de professors que estan seguint cursos de formació ha disminuït respecte al curs anterior. Vegeu les extensions de la notícia (Augment a gairebé tots els territoris i Més de 75.000 professors catalans, a cursos per reciclar-se).

Em pregunto a què es deurà aquest canvi i sobretot aquesta diferència respecte a la tendència general ..... haurà disminuït la demanda de formació per part dels professors de la zona? Haurà disminuït el nombre de recursos econòmics destinats a tal fi? ...

SfeC: Presentació de la proposta del Currículum de Ciències per a Batxillerat


Aquest passat dijous, 24 de gener, vaig assistir a la sessió de presentació dels nous currículums de Batxillerat. L'acte de presentació es va realitzar al CaixaFòrum (a aquest pas coneixeré tots els aforaments que hi ha a Barcelona). No hi havia estat mai i cal dir que és molt bonic.

Va ser també la primera presa de contacte amb el Seminari de Formación per a l'Ensenyament de les Ciències (SfeC) i em va semblar molt interessant. Està bé que hi hagi un grup de referència centrat en la meva matèria específica, Física i Química. Per altra banda, tot i que les trobades es realitzen a Barcelona, cal dir que la freqüència d'un cop al mes, sembla que és molt apropiada i prudent.


La sessió va consistir en fer una presentació dels currículums de Física (Julián Oro i Octavi Plana) i de Química (Aureli Caamaño i Josep Corominas), per deixar després un temps per al treball en grups de cara a afegir aportacions, crítiques constructives i consideacions diverses. Crec que el format escollit va ser molt adequat i profitós.

També es van presentar els currículums de Biologia i de Ciències de la Terra i del Medi Ambient. El document explicatiu de la sessió el podreu trobar aquí.

Vídeos de la Catosfera


La imatge superior correspon a la Taula Rodona que es va celebrar a la Catosfera sota el nom de "Blocs i Educació". Tot i no poder assistir a les jornades en directe, gràcies a aquest servei podré veure i reveure si cal cadascuna de les diferents activitats que s'hi van realitzar. Agraeixo als responsables de què això pugui ser així.

Tots els vídeos es troben disponibles a l'adreça http://elteuvideo.cat/catosfera/index.html en format RealPlayer. No sé si els veuré tots o no, però d'entrada n'hi ha un grapat que m'interessen. Passo de la tele i m'apalanco a l'ordinador ....

EbreBloc a la Catosfera

Els dies 25, 26 i 27 de gener han tingut lloc a Granollers les Jornades sobre la Catosfera, que representen la primera trobada a nivell català de blocaires, experts i emprenedors de la nova xarxa 2.0. Amb aquestes jornades es donarà a conèixer el fenòmen blog a Catalunya per tal de fomentar el seu ús empresarial, institucional i particular. Les Jornades estaven distribuïdens en diversos tallers i taules rodones amb intervencions de representants ebrencs: Jesús M. Tibau, del blog Tens un racó dalt del món ha participat a la taula "Els blocs i la literatura", i Daniel Gil, de Bauen Blog, a la taula "Associacions i xarxes de blocs".

El representants ebrencs van aprofitar per a promocionar la segona edició de l'Ebrebloc, que tindrà lloc els dies 1 i 2 de febrer a Tortosa i Roquetes.

A la foto amb el cartell de l'Ebrebloc, Anna Ramírez (Biblosfera), Jaume Llambrich (El basar de les espècies) , Dani Gil (Bauen blog), Carme Pla (Blog de Carme Pla) , Daniel Closa (Centpeus) i Jesús M. Tibau (Tens un racó dalt del món)

Comencen les Jornades de la Catosfera

Aquest cap de setmana arranquen les Jornades de la Catosfera. La primera trobada de blocaires, experts i emprenedors de la nova xarxa 2.0 de Catalunya. Tindrà lloc els dies 25, 26 i 27 de gener a Granollers (més informació al lloc oficial de l'event). Si esteu pensant en anar-hi, els organitzadors informen que tenen plens a vessar tots els espais preparats per a l'acte. De fet han rebut moltes més peticions d'assistència que no les que l'espai que disposaven els permetia atendre. De ben segur que per a properes edicions intentaran de buscar un aforament més gran. Només aquesta dada ja ens pot donar idea de l'èxit que a tingut la iniciativa.

A mi, personalment, m'ha estat impossible poder-hi anar. Tres dies seguits a una distància de uns 200 km de casa, ho fan molt difícil. Em sap greu. Amb tot, l'organització assegura que des de la distància es podrà fer un bon seguiment de l'acte. Així doncs, caldrà estar atent a la web http://www.catosfera.net i a les notícies que vagin publicant en les darreres hores. Per començar, he vist que ja han començat a penjar les presentacions d'alguns dels ponents.

Per cert !!! M'he emportat l'agradable sorpresa que a través de Pom de Blogs , hi haurà una petita contribució al debat que coordinarà Víctor Pàmies "Combat Bloc o Blog?".

Es tracta d'un tema, que en el seu moment em va preocupar. He de dir que no vaig pensar-hi massa en el moment de crear Pom de Blogs si havia d'utiltzar una C o una G. Vaig veure com quelcom natual que hi hagués una G, segurament que per herència de Blogger i Blogspot. Tot i que http://www.termcat.cat/ sembla que es decanta pel terme BLOC, sembla que la batalla encara no està tancada. Caldrà estar atents a veure que es comenta en el debat previst a tal efecte.

WII, PDI i ATICTES

David Comuñas, un membre molt actiu de l'associació ATICTES ens presenta aquest videotutorial de com convertir un comandament de la Wii en una PDI. Al seu bloc ha escrit un complet article amb totes les explicacions necessàries per a construir-ho. Una autèntica meravella. Felicitats David per la feina i per la claretat de l'explicació !!!

Anglés o Mandarí?


Fa pocs dies, un company m'alertava de la irrupció de la China dins el món d'Internet. Em va fer la reflexió que d'aquí a poc es possible que el nombre de pàgines en anglés que apareixen en fer una cerca en qualsevol dels buscadors, es vegin relegades a llocs més endarrerits degut a la irrupció de pàgines escrites en mandarí. Si bé en aquell moment no m'ho vaig agafar massa seriosament, he de confesar que per una altra banda no ho vaig veure com cap bestiesa. Només cal fer una cerca per internet (a Google mateix) sobre algun concepte que no sigui massa local i ja veureu com apareixen ja algunes pàgines en mandarí.

Avui, a El PAIS, surt la notícia que a la China ja hi ha tants internautes com als EUA ..... ara que ja m'havia decidit a millorar el meu anglés, a veure si resultarà que m'ha de canviar al mandarí !!! Lo que si que us asseguro d'ara endavant, el mandarí el tindré en molta més consideració !!! ... que trobeu ... a l'alçada de l'anglés ???

Escuela de Invierno en Espiral¡¡ Ya está aquí la Escuela de Invierno !! La asociación Espiral acaba de sacarse de la manga una Escuela de Invierno. La verdad es que, más allá del atrevimiento que ello supone, los cursos que se ofertan son muy atractivos y interesantes. No dejeis que se os pase el periodo de inscripción: abierto hasta el 27 de enero.

La dirección donde podreis encontrar toda la información es:

http://ciberespiral.net/ehe08/epresentacio.html

Propera Nit a l'ÀTIC: Llar digital. Futur o Present?El dia 18 de gener a les 21.30 hores al Casal d'Amposta es realitzarà una nova xerrada de Nits a l'àtic.

La incorporació de les noves Tecnologies de la Informació i de la Comunicació a la llar ha fet evolucionar el concepte tradicional de casa domòtica cap a un de més ampli i general com és el de "Llar Digital". El concepte "Llar Digital" integra una gran varietat de sistemes (Domòtica, Seguretat, Multimèdia, Comunicació, etc..). Aquesta integració i la capacitat d'accés a les xarxes de banda ampla, ofereixen una gran quantitat d'aplicacions i nous serveis que van des de la millora de la seguretat, el control de la despesa energètica, l'accés a capacitats multimèdia i de comunicació a qualsevol lloc de la llar, fins a serveis avançats com el control remot de dispositius o la telemedicina.

Raúl Tigel i Cardona. Estudiant d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes a la URV. Tècnic de Manteniment d'Informàtica Industrial a l'empresa Dapsa.

Esteban Tigel i Cardona. Enginyer Superior Industrial Especialitat Mecànica per la UPC de Barcelona. Projectista de l'enginyeria Engitec, S.L.

Si vols, subscriu-te al nostre canal de Twitter: http://twitter.com/atictes; des d'allà també informem de tot el que fem...

EbreBloc '08

Ja està en marxa l'EbreBloc 2008, per als dies 1 i 2 de febrer. En aquesta edició m'han proposat participar-hi de forma activa com a membre d'una taula rodona moderada per Marià Cano, i qu també comptarà amb la participació de Jordi Perales, Dora Cervelló, Àngel Ismael i jo mateix.

Adjunto un enllaç a la nota de prensa que s'ha realitzat per tal de fer-ne difusió, així com un altre de l'Ebresfera.cat, la web de la comunitat territorial i xarxa social de blocaires creada al voltant de tots els blocs de les Terres de l'Ebre.

Vull aprofitar aquestes línees per agrair la invitació que m'han fet i felicitar als responsables directes de l'organització, donat que el "programa" és molt atractiu i interessant. Hi sou tots/es convidats. Ja sabeu, el proper 1 i 2 de febrer, EBREBLOC 2008 !!!

Construïm entre tots/es l'Ebresfera !!!

Videopromoció d'EbreBlog 2008

L'amic Jesús Ferré, ha gravat una videopromoció de l’Ebrebloc 2008.

Wii's per a tots els centres !!!

Vull començar aquest nou any amb un post que sigui un reflexe d'allò que ens pot deparar el nou any, des del punt de vista tecnològic i també des del punt de vista educatiu. Fa uns dies (dos en concret) em va arribar la notícia, per boca de Marià Cano, d'algú que havia aconseguit transformar un comandament de la Wii de tal manera que pugues transformar una superfície amb una pissarra digital, una widows surface o fins i tot un ordinador amb un TabletPC.

Avui he descobert la web de la persona que ho ha realitzat (http://www.cs.cmu.edu/~johnny/) ... i si això fora poc ja tenim un component d'ÀTIC2, David Comuñas, que diu que ja ha fet algunes probes i ha aconseguit resultats ....

Crec que aquesta serà la tendència ... cada vegada més possibilitats tecnològiques, amb preus cada cop més baixos, la tecnologia inundant tots els camps i les activitats humanes ... a l'educació també (... tot i la resistència d'alguns membres ...). I per cert .... em ve al cap alguns comentaris de companys/es fent una dura crítica de les virtuts dels jocs en l'educació: " A l'escola es va a estudiar !!! " ai, ai, ai, ai, .... a veure si resultarà que ben aviat seran ells els primers que entraran a l'aula amb un comandament de Wii !!!

Per fer boca, aquí hi ha dos vídeos al·lucinants: