Els mestres de les Terres de l'Ebre estudien poc

Per via de Gustau Moreno (administrador del bloc La Marfanta) m'arriba la notícia que al diari VilaWEB es diu que el nombre de professors que realitzen cursos de formació (o diguem-ne també reciclatge) ha augmentat en tota Catalunya, amb una excepció, a les Terres de l'Ebre. En aquesta demarcació el nombre de professors que estan seguint cursos de formació ha disminuït respecte al curs anterior. Vegeu les extensions de la notícia (Augment a gairebé tots els territoris i Més de 75.000 professors catalans, a cursos per reciclar-se).

Em pregunto a què es deurà aquest canvi i sobretot aquesta diferència respecte a la tendència general ..... haurà disminuït la demanda de formació per part dels professors de la zona? Haurà disminuït el nombre de recursos econòmics destinats a tal fi? ...