Passa al contingut principal

Avaluació de la comprensió lectora i els canvis d'any

A punt de deixar enrera l'any 2008 i encarar el nou 2009, és quan s'acostuma a fer balanç de l'any que acaba i quan es fan bons propòsits i projeccions per al que s'està a punt de començar. Això sempre m'ha causat una certa incomoditat, més que res per què estic acostumat a funcionar per cursos escolars, i això no quadra ni a la de tres amb el finiquito del desembre i el nou any que s'enceta amb el gener !!

Això a banda, m'agrada també per aquestes dates saber a què es dedicarà el proper any, i de passada revisar en que s'han esmerçat es esforços del any que s'està a punt de deixar. En aquest cas, deixarem enrera l'any 2008 (any internacional dels idiomes, i localment a casa nostra any Rodoreda), per tal de rebre l'any 2009 (any internacional de l'Astronomia, i localment a Catalunya l'any Narcís Monturiol).

L'any 2009, dins l'àmbit educatiu, serà sobretot un any en el que els alumnes de Catalunya realitzaran les proves PISA 2009. Aquesta vegada estan especialment dirigides a l'avaluació de la competència lectora. Precisament el Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu ha publicat recentment un document prou exhaustiu descrivint tot allò que s'hi encabeix dins el concepte i avançant alguns dels aspectes reacionats amb la seva avaluació (Competència lectora: Marc conceptual per a l'avaluació PISA 2009). Així que cal anar preparant/buscant/explorant estratègies que permetin avançar en aquest sentit, per tal de promoure i/o millorar la competència lectora dels nostres alumnes. Hi ha diverses coses que de seguida em salten a la ment, i que segurament poden ajudar o servir com a punt de partida, si més no per tal de fixar alguns punts sòlids d'on arrancar. Algunes d'elles les detallo a continuació:
Cal fer un esment especial al fet que dins la comprensió lectora s'introdueix l'avaluació de la competència lectora digital (ERA, Electronic Reader Assessment). Dins la creixent digitalització de tots els processos educatius, val la pena començar a tenir-ho en compte. Potser per defecte professional, aquest és l'enfocament que més m'atrau, i si més no, almenys en aquesta edició de PISA no estic segur de si tindrà massa repercussio, si que tinc clar que anirà en augment en posteriors edicions.

Per acabar, personament, sóc dels que penso que tots els llibres que passen per les nostres mans deixen una petjada inesborrable, i que en definitiva, podem conèixer com és una persona a través dels llibres que llegeix o que ha llegit. Aquesta és la importància que jo li dóno al llegir.

S O M E L Q U E L L E G I M ! ! !

Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

Esquema del Projecte Educatiu de Centre (mapejat)

Durant el passat curs 10-11 he estat rellegint el DECRET 102/2010 d'autonomia dels centres educatius, intentant esbrinar què s'hi deia en referència al Projecte Educatiu de Centre. La nova normativa que acompanya el desplegament de la LEC (http://www.gencat.cat/educacio/lleieducacio/cat/) introdueix canvis importants pel que fa a a l'estructura del sistema educatiu, i un dels punts importants i en el que els centres primer s'hi hauran de posar, és el que fa referència a l'elaboració del Projecte Educatiu de Centre.
És en el Capítol 1 del citat DECRET on s'hi fa referència a aquest punt. En el nou marc, el PEC esdevé el DOCUMENT que aglutina el conjunt de documentació bàsica de centre. Cal remarcar que hi ha certs punts "interpretables" pel que fa al seu contingut i estructura bàsica, i el cert és que encara són diverses les opinions dels experts al respecte. De tota manera, a mode de resum, s'adjunta un mapa conceptual amb els punts més destacats.

E…

Treballar la programació i els processos a infantil i primària

Moltes vegades quan parlem de robòtica educativa, programació, aprendre codi, ... tendim a situar-mos (o a pensar) que això és quelcom que atany a l'educació secundària i, rarament ens preguntem si des l'educació infantil i primària es pot fer alguna cosa en aquest sentit. Bé, en el cas de primària una part important dels docents ja tenen identificat a Scratch com un dels recursos que facilita l'apropament dels alumnes a aquest món. El cas és que sempre pensem amb recursos digitals (quasi bé inevitable, en els nostres dies) i en cap cas (diria jo) ens plantegem què es pot fer en l'etapa de l'Educació Infantil i primers cursos de l'Educació Primària.
Només cal parar-se un poc a pensar per tal d'adonar-se'n que ja en els primers instants de la nostra vida estem sotmesos a processos: les pautes de dormir, menjar, passeig, ... i també des del primer moment que anem a l'escola, el primer que fem és aprendre les rutines i processos de funcionament. Succe…

UMPC

Ultra Mobile Personal Computer (veure Wikipedia), aquest és el significat que s'amaga darrera d'aquestes sigles. Llegint el blog Gabinete de Informatica (http://gabinetedeinformatica.net/wp15) he trobat aquest vídeo on es mostra què i com pot ser el futur proper quan aquests dispositius siguin d'ús general.

Certament, a hores d'ara, molts entenem que el futur passa per introduir de forma decidida tota la potència que ens aporten les eines TIC a l'educació. Ha de ser així, o no serà. Tal vegada, l'aspecte clau vindrà donat d eles mateixes famílies. Encara està molt llunyà els dies en que imaginem a un alumne que assisteixi amb un PC a classe. Suposo que en ambients universitaris aquest fet ja es deu donar en major o menor grau, encara que sigui de forma anecdòtica. En un centre de secundària, ara, això es veu molt i molt lluny, per diversos motius, entre ells pel cost que suposa el PC, perquè encara no és una eina que es consideri indispensable, i perque els pare…