Ves al contingut principal

Línies generals del Pla de Formació Permanent 2012-2013Per al proper curs acadèmic 2012-2013 l'estructura de la Formació Permanent del Professorat es veurà sotmesa a diversos canvis. El motiu, com tots coneixem, és la manca de dotació econòmica, la qual obliga a fer un replantejament a fons, i mirar altres formes de poder-ho portar a terme sense que això suposi cap "despesa addicional" afegida. El concepte ve a dir que tots els treballadors públics, per tal de realitzar les tasques encomanades, representem una despesa "corrent", que podríem anomenar també despesa "prevista". Per tant, que no hi hagui "despesa addicional" significa que la formació haurà de ser assumida pel personal que l'administració educativa disposi en els seus òrgans i serveis diversos que la composen. O en altres paraules, la formació no tindrà associada cap tipus de despesa "extra" i l'hauran de portar a terme els diferents professionals dels Serveis Educatius, Serveis Territorials, ICE's, Serveis Centrals, ... com un element més del seu Pla de Treball.

Aquest fet suposarà que en els diversos Plans de Treball caldrà incorporar franges horàries per a la realització d'activitats d'assessorament (cursos de formació). No només per a l'assessorament, si no que també caldrà preveure una determinada franja de temps per a la seva preparació. Per la meva experiència com a formador penso que cada hora de formació pot suposar ben bé unes 2-3 hores de preparació, segons si es tracta d'un assessorament molt novedós o no, o si el formador ja ha fet algun assessorament similar amb anterioritat. Per tant, en termes pràctics, caldrà comptar cada hora real d'assessorament per quatre, a efectes del Pla de Treball (1+3). Vegem quins són els principals tipus d'assessoraments i qui seran els encarregats de portar-los a terme:

  • assessoraments relacionats amb l'IMPLEC (Pla d'Implus a la Lectura) i PLC (Pla Lector de Centre): els portaran a terme les persones referents en cada Servei Territorial sobre aquesta temàtica i els professionals del LIC (Serveis Educatius);
  • assessoraments en Competència Comunicativa i Competència Matemàtica: la realitzaran els professionals dels ICE's corresponents en cada zona, experts en aquestes dos Competències;
  • assessoraments (altres diferents a aquests dos primers): els realitzaran professionals que estiguin destinats en el propi centre educatiu (en el cas que hi hagi aquesta possibilitat), o professionals d'altres centres educatius (en cas que el centre receptor de la formació tingui possibilitat de córrer a càrrec de les despeses que se'n puguin derivar); si aquestes dos opcions no són viables, llavors l'assessorament pot ser assumit pel personal dels Serveis Territorials, Serveis Educatius (EAP, CRP, LIC) que tinguin disponibilitat i capacitat vers la temàtica en concret;
  • formació interna de centre (FIC): venen a ser el que anteriorment es coneixia com a Grups de Treball, on són els components del centre que s'autoformen entre ells, sense cap formador o assessor de referència, i on aniran descrivint bones pràctiques d'aula;
  • formació interna en xarxa (FIX): serà similar a la formació FIC però entre centres que àrees d'interès. Aquesta tipologia es desplegarà més endavant, quan ja es disposi d'un cert camí recorregut en la modalitat FIC.

El model és nou per a aquest curs acadèmic 2012-2013 i de moment no es tenen notícies sobre si hi haurà o no modificacions importants més endavant, tot i que segons es preveu, el marc econòmic a mitjà termini continuarà sent de pocs recursos econòmics. A més, sembla que una vegada realitzat el canvi de model, les modificacions futures hagin d'anar més en la via de millorar-lo o desplegar-lo encara més el model encetat, que no pas modificar-lo en excés. De tota manera, ja ho anirem veient. L'escenari macroeconòmic és molt canviant i en pocs dies es prenen moltes decisions que poden tenir forts efectes en el conjunt del sistema.Creative Commons License
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-No comercial-Compartir Igual 3.0 Espanya de Creative Commons

Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

Esquema del Projecte Educatiu de Centre (mapejat)

Durant el passat curs 10-11 he estat rellegint el DECRET 102/2010 d'autonomia dels centres educatius, intentant esbrinar què s'hi deia en referència al Projecte Educatiu de Centre. La nova normativa que acompanya el desplegament de la LEC (http://www.gencat.cat/educacio/lleieducacio/cat/) introdueix canvis importants pel que fa a a l'estructura del sistema educatiu, i un dels punts importants i en el que els centres primer s'hi hauran de posar, és el que fa referència a l'elaboració del Projecte Educatiu de Centre.
És en el Capítol 1 del citat DECRET on s'hi fa referència a aquest punt. En el nou marc, el PEC esdevé el DOCUMENT que aglutina el conjunt de documentació bàsica de centre. Cal remarcar que hi ha certs punts "interpretables" pel que fa al seu contingut i estructura bàsica, i el cert és que encara són diverses les opinions dels experts al respecte. De tota manera, a mode de resum, s'adjunta un mapa conceptual amb els punts més destacats.

E…

Treballar la programació i els processos a infantil i primària

Moltes vegades quan parlem de robòtica educativa, programació, aprendre codi, ... tendim a situar-mos (o a pensar) que això és quelcom que atany a l'educació secundària i, rarament ens preguntem si des l'educació infantil i primària es pot fer alguna cosa en aquest sentit. Bé, en el cas de primària una part important dels docents ja tenen identificat a Scratch com un dels recursos que facilita l'apropament dels alumnes a aquest món. El cas és que sempre pensem amb recursos digitals (quasi bé inevitable, en els nostres dies) i en cap cas (diria jo) ens plantegem què es pot fer en l'etapa de l'Educació Infantil i primers cursos de l'Educació Primària.
Només cal parar-se un poc a pensar per tal d'adonar-se'n que ja en els primers instants de la nostra vida estem sotmesos a processos: les pautes de dormir, menjar, passeig, ... i també des del primer moment que anem a l'escola, el primer que fem és aprendre les rutines i processos de funcionament. Succe…

Sessió TAC al "Postgrau en direcció de centres educatius" de la Fundació Martí l'Humà

El curs 2016-2017 s'ha realitzat la primera edició d'un postgrau en direcció de centres educatius realitzat exclusivament a Terres de l'Ebre. El postgrau ha estat creat i impulsat per la Fundació Universitària Martí l'Humà, i el seu plantejament ha estat el d'oferir un postgrau que habilite per a la direcció de centres realitzat en el propi territori i realitzat per professionals també del territori.
Amb aquesta idea s'ha organitzat un ampli grup de professionals, experts en diferents camps de l'educació, als quals se'ns ha encarregat assumir algunes hores de formació. En el meu cas, vaig assumir la part relacionada amb les TAC. Un tema molt ampli i amb molts aspectes a comentar que va consumir ràpidament el temps de que disposàvem. 
En relació a aquest postgrau s'ha creat un espai web específic, http://www.fordires.org/, on es pot endevinar la intenció de donar continuïtat a la formació inicial i permanent de ls equips directius. Caldrà seguir-ho!! P…