SITES 2006 i valoracions relacionades


Ja fa uns dies, en concret el 20 d'octubre (.... com passa el temps !!), vaig tenir l'oportunitat de descobrir els Seminaris d'Avaluació Educativa que cada any organitza el Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu. Bé, no només descobrir-los, també d'assistir-hi, al 5è, que es va dedicar a la presentació, a casa nostra, de l'estudi SITES 2006 (Second Information Technology in Education Study), en el que Catalunya també hi va participar com a part de la mostra d'estudi.

No crec que tingui massa sentit fer-ne un resum, i més quan a la xarxa s'hi poden trobar diverses referències, la majoria d'elles oferides per les pròpies institucions participants:
Voldria acabar aquesta referència fent dos reflexions amb veu alta, una de freda i una altra de calenta:
  • [La calenta]: Per una part, la descoberta (pot ser pensareu que amb un pèl de retard, per la meva part) del Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu, i de la feina que allí s'hi està fent. Justament l'article anterior també feia referència a un informe elaborat pel mateix ens al voltant de la Comprensió Lectora, que no té desperdici, en concret per la part que a mi m'interessa: la comprenssió lectora digital. Conec personalment alguns dels components del Consell, i haig de dir que la seva capacitat de treball i el valor de les seves aportacions i feina feta, estan fora de qualsevol dubte, i a la vista està veient la feina que s'està desenvolupant. Així, que encara que un poc tard, ha estat una gran descoberta personal, i un lloc que sovint visito per fer seguiment de les darreres novetats.
  • [La freda]: Per l'altra banda, com a valoració personal, tot i que coincideix amb la d'altres companys en que de manera més o menys informal hem creuat converses, punts de vista i sensacions, estem començant a tenir diversos inputs en forma d'informes al voltant dels mals que adoleixen els nostres sistemes educatius, en especial en l'àmbit de l'ús de les TIC (que és el que a mi personalment m'interessa). Sense anar més lluny i per citar al dos més destacat, l'informe PIC-L'escola a la societat xarxa: Internet a l'educació primària i secundària, assenyala com a una de les conclusions més importants que l'us que en fan tant els alumnes com els professors d'internet en els contextos de centre i en el context familiar, no són els mateixos. De fet l'ús és molt més important en les propies llars que en els centres educatius. De l'informe SITES 2006, la principal aportació (si més no, la que a mi em queda, passats uns dies), és que el grau d'implantació de les TIC en els processos d'ensenyament-aprenentatge d'un centre educatiu, depen fonamentalment de la visió i posició que en tingui l'equip directiu al respecte. Potser si que són necessaris aquesta mena d'estudis per confirmar les "sensacions" que molts ja tenim des de fa temps, però crec que una vegada ja està conegut i estudiada la base del problema i en que consisteix aquest, cal aventurar-se també en l'elaboració de guies, orientacions, plans, projectes, estudis, pilotatges, ajudes, ... que aportin un poc de llum cap avant, cap al camí que tots plegats haurem de traçar, si o si, ... i ja posats, millor si el fem acompanyats i amb guies sòlides que no fer-ho a les palpentes.