Passa al contingut principal

Raspberry Pi: instal·lació des de zero


Durant els darrers mesos del curs que ha finalitzat hem fet proves amb la Raspberri Pi, de la qual ja en vaig parlar en un post anterior. Fins i tot vam realitzar un tutorial per tal de realitzar una instal·lació des de zero.

Els passos a realitzar són els seguents:
 1. Realitzarem la instal·lació en una targeta de 16 GB (imatge 1).
 2. Primer a raspberrypi.org i a “Downloads” (http://www.raspberrypi.org/downloads) triem l'opció “Raspbian” (482 Mb) que és el genèric i específic, una barreja de Raspberry i Devian (imatge 3 i imatge 4).
 3. Per a instal·lar-lo a la carpeta també hem de descarregar el Diskimager de Softforge (http://sourceforge.net/projects/win32diskimager/), per exemple (5,7 Mb). El descomprimim i l'executem. Compte, cal descarregar el fitxer binari, ja que el que correspon al codi font s'ha de compilar prèviament (imatge 5).
 4. Veurem que detecta la targeta (device). En executar “DiskImager podem triar anar a una imatge feta o crear-ne una de nova. Ara només seleccionem la imatge que hem descarregat al primer pas (imatge 6).
 5. Acceptem que es carregue la targeta: observarem que realitza particions diferents a Windows (que és la funció de Diskimager) (imatge 7).
 6. Ja estarà creada la targeta amb la imatge i està preparada per la primera arrancada (imatge 8).
 7. La posem a la RB i endollem l'alimentació (imatge 9).
 8. Anem a realitzar la primera configuració (pantalla blava) (imatge 10). Tot seguit veurem tot allò que s'ha d'anar fent en cadascuna de les opcions.
 9. expand_rootfs: serveix per a aprofitar tot l'espai de la targeta (s'ha de fer). La expansió la farà la propera ocasió que es reinicialitze (imatge 10).
 10. Overscan: serveix per canviar els referents de la pantalla si no es veu bé (imatge 10).
 11. Configure_keyboard: per configurar el teclat. Detecta un genèric 105 tecles i avant, però podem buscar el nostre si surt. Demana l'idioma del teclat i seleccione “Other” i anem a “Catalan”, tornem a confirmar “Catalan” i la resta d'opcions, perfecte (imatge 11).
 12. Un altra vegada al menú principal “Raspi-config” triem “Change_pass” per canviar la contrasenya de l'usuari Pi. Posem la contrasenya de l'usuari (pi) i és confirma (imatge 10).
 13. Tornem al menú principal i triem “Change_locale” que és l'idioma del sistema.Seleccionem “ca_ES ISO-8859-1” i desactivem “en_GB.UTF-8 UTF-8”. Amb el tabulador passem a l'OK.
 14. Dels llenguatges instal·lats ens deixa triar, “ca_ES” (imatge 16).
 15. Passem al menú principal i triem “Timezone” per triar el fus horari. Triem “Europa” i “Madrid”.
 16. Tornem al menú principal i triem “Memory_split” per triar la memòria RAM que assignarem a la gràfica (64Mb per defecte) i no ho toquem (imatge 18).
 17. Menú principal triem “Overlock” per augmentar la velocitat. Si es fa, es perd la garantia. Millor no tocar-ho perquè a més velocitat s'escalfaria la màquina i caldria forçar la ventilació.
 18. Una altra vegada al menú principal “ssh” per activar el protocol SSH i pode entrar a la RB en mode cònsola des d'un altre PC. L'activem amb “enable” (imatge 10).
 19. Al menú principal triem l'opció “but_behaviour” per triar que arranquen mode escriptori o mode cònsola. Triem “Yes”.
 20. Només queda “Update” al menú principal. Millor no fer-ho ara per no matxacar tants canvis. Ja es farà més endavant.
 21. Per acabar la configuració inicial fem clic a “Finish” per desar dades (imatge 10).
 22. El sistema ens preguntarà si volem reiniciar i diem “Yes” i iniciarà tot el procés de creació de la targeta. La primera arrancada costa una mica perquè ha d'actualitzar i redimensionar, un minutet "aproximadament".
Quan s'hagi acabat de realitzar la configuració inicial arrancarà de nou la Raspberry Pi i tot seguit ja s'iniciarà el mode gràfic. En aquest segon estadi, cal realitzar els següents passos:
 1. Un cop ja estem a la interfície de la Raspberry Pi, primer anem a “Accessoris/Terminal/Root” que ens dóna privilegis d'administrador. Activem el “No mostres aquest missatge de nou” i tanquem la finestra emergent (imatge 19).
 2. A la consola escrivim “apt-get update” i enter per actualitzar.
 3. Una vegada actualitzat el sistema, escrivim de nou a la línia de comandes “apt-get install synaptic” i return (la Raspberry Pi ha d'estar connectada a Internet). Premem "S" de sí per confirmar i la Raspberry Pi anirà baixant arxius. Aquesta instal·lació ens permet estalviar-nos treballar per cònsola per a la instal·lació i actualització de les aplicacions. En acabar podem tancar la finestra del terminal (imatge 22).
 4. Anem al menú “Preferències/Gestor de paquets Synaptic”. Demana contrasenya (hem posat "pi") i arribem a una interfície semblant a la Linkat. Triem “Marca totes les actualitzacions”. A la finestra que surt marquem “Marca” i al tercer botó de dalt premem “Aplica”. Pregunta si estem d'acord en aplicar el canvis i confirmem (imatge 23).
 5. Cal tenir la precaució d'instal·lar el browser-plugin-gnash per poder vere el Youtube.
Amb això ja disposem d'una instal·lació totalment funcional de la Raspberry Pi. Ara només es tractarà d'anar afegint aquells programes que considerem interessant des d'un punt de vista educatiu.

A la col·lecció d'imatges que s'adjunta a la part inferior hi ha dos prototips que integren la Raspberry Pi en un teclat i amb un hub UB alimentat (que a la vegada alimenta a la Raspberry Pi). Hi ha dos propostes de prototips:
 • prototip 1: imatge 24, imatge 25 i imatge 26;
 • prototip 2: imatge 27, imatge 28, imatge 29 i imatge 30.

Als Serveis Territorials de Terres de l'Ebre disposem de dos imatges per a la Raspberry Pi, a disposició de tothom que vulgui provar-les. Les característiques d'aquestes dos imatges són les següents:
 • imatge 1: és la que correspon a la imatge base de la Raspberry Pi, sense haver instal·lat cap aplicació addicional ni haver realitzat cap configuració (correspon a la mateixa que es pot descarregar des de la web del projecte Raspberry Pi);
 • imatge 2: és la correspon a la imatge 1 havent incorporat algunes aplicacions d'interès educatiu (com VLC, LibreOffice, Audacity, navegador IceWeasel, ...) i havent configurat el dispositiu (instal·lador de paquets gràfic, idioma, ...).
Tant en un cas com en un altre cal que si teniu interès en que us facilitem les imatges, porteu una tarjeta SD de 16 GB.

Tot seguit podeu veure un recull d'imatges corresponents a la instal·lació des de zero de la Raspberry Pi, segons s'ha anat detallant a la part superior de la pàgina. Es poden veure les imatges ampliades fent clic sobre cadascuna d'elles.

 Imatge 1

Imatge 2
 Imatge 3
 Imatge 4
 Imatge 5
 Imatge 6
 Imatge 7
 Imatge 8
 Imatge 9
 Imatge 10
 Imatge 11
 Imatge 12
 Imatge 13
 Imatge 14
 Imatge 15
 Imatge 16
 Imatge 17
 Imatge 18
 Imatge 19
 Imatge 20
 Imatge 21
 Imatge 22
 Imatge 23
 Imatge 24
 Imatge 25
Imatge 26
 Imatge 27
 Imatge 28
 Imatge 29
 Imatge 30
  


Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

Esquema del Projecte Educatiu de Centre (mapejat)

Durant el passat curs 10-11 he estat rellegint el DECRET 102/2010 d'autonomia dels centres educatius, intentant esbrinar què s'hi deia en referència al Projecte Educatiu de Centre. La nova normativa que acompanya el desplegament de la LEC (http://www.gencat.cat/educacio/lleieducacio/cat/) introdueix canvis importants pel que fa a a l'estructura del sistema educatiu, i un dels punts importants i en el que els centres primer s'hi hauran de posar, és el que fa referència a l'elaboració del Projecte Educatiu de Centre.
És en el Capítol 1 del citat DECRET on s'hi fa referència a aquest punt. En el nou marc, el PEC esdevé el DOCUMENT que aglutina el conjunt de documentació bàsica de centre. Cal remarcar que hi ha certs punts "interpretables" pel que fa al seu contingut i estructura bàsica, i el cert és que encara són diverses les opinions dels experts al respecte. De tota manera, a mode de resum, s'adjunta un mapa conceptual amb els punts més destacats.

E…

LEC i formació docent (buidatge de referències)

La formació docent és una de les variables més importants pel que fa a la qualitat d'un sistema educatiu. Dintre d'aquesta, podem diferenciar entre formació inicial, que corre més a càrrec del sistema universitari que "fabrica" els nous docents, i la formació permanent, que és la que s'encarrega d'anar actualitzant els coneixements i les pràctiques dels docents que ja estan dins del sistema educatiu, exercint com a tals.
La formació permanent té punts de contacte amb els Plans de Formació en Centre, i també guarda relació (si anem estirant del fil) amb la concepció educativa d'un centre (Projecte Educatiu de Centre) i amb l'avaluació d'aquest. Sota aquesta perspectiva he anat fent una lectura de la LEC i els decrets que la despleguen fins ara, assenyalan les referències que em semblaven interessants i que en certa manera estan relacionades: formació docent, projecte educatiu de centre i avaluació docent.
Fonts: http://www.gencat.cat/educacio/lleiedu…

Antoni Zabala: l'aprenentatge per competències.

Aquest post està escrit en directe des del CosmoCaixa. Afortunadament hi ha una xarxa a disposició dels assistents. És una cosa molt d'agrair !!!


Sr. Joaquim Núñez: "... el Departament vol donar suport al canvi metològic que suposo el treball per competències ..." , "... tenim el model que millor resposta pot donar a aquesta necessitat, és el de la pràctica reflexiva, per tant en el proper curs es previsible que s'amplie ..." , "... es veu la necessitat de fer un coneixement compartit comú amb les bones pràctiques dels diferents professionals, juntament amb la formació en centres... "

(A mi a la pràctica reflexiva no em deixen parlar d'aquest tema .... és tabú !!!) Gràcies per donar-me la raó Joaquim !!!

Per donar resposta a la demanda s'ha canviat l'orientació (hi assisteix professorat de totes les matèries !!!) , de sessió de treball a ponència. S'espera que des de la Subdirecció General hi hagi més jornades dirigides a la resta de…