UMPC

Ultra Mobile Personal Computer (veure Wikipedia), aquest és el significat que s'amaga darrera d'aquestes sigles. Llegint el blog Gabinete de Informatica (http://gabinetedeinformatica.net/wp15) he trobat aquest vídeo on es mostra què i com pot ser el futur proper quan aquests dispositius siguin d'ús general.

Certament, a hores d'ara, molts entenem que el futur passa per introduir de forma decidida tota la potència que ens aporten les eines TIC a l'educació. Ha de ser així, o no serà. Tal vegada, l'aspecte clau vindrà donat d eles mateixes famílies. Encara està molt llunyà els dies en que imaginem a un alumne que assisteixi amb un PC a classe. Suposo que en ambients universitaris aquest fet ja es deu donar en major o menor grau, encara que sigui de forma anecdòtica. En un centre de secundària, ara, això es veu molt i molt lluny, per diversos motius, entre ells pel cost que suposa el PC, perquè encara no és una eina que es consideri indispensable, i perque els pares, encara, no ho perceben com a algo necessari (i no és criticable, perimer ens ho hem de prendre els mateixos docents). En veure aquest vídeo, no puc evitar comparar-ho amb l'estat actual, on molts (o tal vegada caldria dir, tots) dels alumnes tenen telèfons mòbils (i vaja aparells, ... darrera tecnologia !!! ). Així que si les coses van per aquest camí, tal vegada, arribin abans a l'aula els UMPC que altres aparells que ara tenim al cap.

I tal vegada, caldrà anar pensant en metodologies d'ús, què aprendre, com fer-ho .... i tot el que sigui, però amb l'ús d'aquests aparells .... ah !!! i amb aquests aparells arribarà el m-learning (aprenentage mòbil) !!!