Una motxilla digital


Fa uns mesos vaig escriure un post on em feia ressó de la possibilitat real que hi ha actualment de disposar d'aplicacions que poden correr des d'un PenDrive (Les aplicacions venen amb mi). Navegadors web, gestors de correu, programes d'ofimàtica, d'edició gràfica, són alguns dels que no és necessari tenir-los instal·lats en la màquina local, ja que hi ha versions que es poden executar des d'un dispositiu de memòria portable.

Avui, llegeixo a Educastur, que la consejería de Educación y Ciencia del Principado de Asturias ha presentat Educastur Mochila Digital, un conjunt d'aplicacions portables preparades per a ser instal·lades i utilitzades en una memòria USB. Segons els seus creadors, el conjunt d'aplicacions "miren d'abarcar el conjunt de les diferents necessitats que poden sorgir en l'entorn educatiu". Donat que des del projecte CDWEB ja es disposa d'un dipòsit d'aplicacions lliures portables i en català, tal vegada seria una bona iniciativa recompilar-les i oferir-les de forma conjunta per tal de facilitar-ne la utilització per part de qualsevol membre de la comunitat educativa i així tenir la nostra motxilla digital. De manera que sota un petit entorn fora fàcil accedir a una aplicació o una altra. Les aplicacions ja hi són, només es tractaria de'unificar-les sota un mateix entorn o menú llançadora.