Educació, blogs, wikis i currículum

Dos vídeo-xerrades dels companys Isidro Vidal i Anibal de la Torre amb motiu de la trobada Getxo Ikasbloak celebrada el 28 de juny de 2007. A veure, llapis i paper i ... a agafar apunts .....