Intraweb i futur !!!

Resum de la sessió realitzada al voltant del Projecte Intraweb i els plans d'expansió en el futur. L'Albert Pérez ens explica les novetats que incorporarà el projecte. N'hi haurà diverses:
  • Intranets mantingudes: es vol fer una extensió del projecte ÀGORA per als centres que utilitzen Intranet. ÀGORA és una plataforma que dóna servei de Moodle, actualment, als centres educatius, de manera que no es tenen de preocupar per instal·lar i/o actualitzar. Es podrà personalitzar l'estètica per a cada centre, incorporarà mòduls comprovats i d'interès general, connectat amb l'entorn Moodle.
  • El pla de migració no serà massiu, degut a que l'ús de les diverses Intranets és divers, i també el grau de desenvolupament i evolució de cada centre és divers. Només es farà la migració d'Intrawebs que estan instal·lades a Phobos, no en espais web personals, i s'establiran prioritats segons la urgència de cada cas. Aquells que no estiguin a Phobos tindran suport documental i dels tècnics del Departament.
  • Albert Pérez ens ha mostrat la nova maqueta d'Intraweb. Quan es tingui la primera maqueta s'avisarà per tal que comencem a fer proves. De moment la maqueta e prova està a http://phobos.xtec.cat/intradv/ .
  • Es marca un horitzó realista per a llançar la versió 2.0 de Intraweb en fase Beta: Nadal 2008. S'anuncia també que els centres eductius poden demanar un servei Moodle a Àgora (http://agora.xtec.cat/moodle/moodle/). Si algú es vol decarregar el PostNuke 0.8 i descarregar-se els mòduls, pot fer-ho a tall personal (http://noc.postnuke.com buscar Intraweb), però el condicionant major és la data de sortida del nou PostNuke 0.8 (que incorporarà canvi de nom .... per ara desconegut).
  • L'IES Maria Aurelia Capmany (http://phobos.xtec.cat/iescapmany/intranet/) ha explicat la seva estructura a nivell de centre, on tenen desplegament de xarxa wifi i PDA's. Han creat alguns mòduls per a PDA (i tot el paquet l'han anomenat Assist PDA) per anar posant les faltes d'assistència, retards, notes intermitges, horari, ... També han lligat els mòduls per a PDA's amb la Intraweb del centre. Importen dades dels alumnes des de SAGA (tenen una maqueta a http://89.6.3.34:8083 usuari: admin password: 05intra per poder-hi fer un cop d'ull).
  • Tot seguit veiem la utilització del projecte Intraweb per a un Pla Educatiu d'Entorn. Primera part de l'exposició ... què és un Pla Educatiu d'Entorn? En el cas d'Amposta, la web on crec que està localitzat el Pla Educatiu d'Entorn és aquesta http://www.amposta.cat/educamposta/.
  • Albert Pérez explica que hi ha la idea de la Intraweb Mobile per a poder navegar per la web amb dispositius mòbils. Aquest projecte es troba en fase inicial i inicialment no preveu que sigui massa complicat portar-lo endavant.