Instrument musical

A través dels meus companys d'ÀTIC (http://www.atic2.cat) he descobert aquest novedós instrument musical (encara que no sé molt bé si es tindria d'anomenar o classificar com a tal). Es diu Reactable (http://mtg.upf.edu/reactable/) i està desenvolupat per la Universitat Pompeu Fabra. Si feu una cerca a Youtube (http://www.youtube.com) posant "reactable", podeu veure més vídeos demostratius.