L A N O S T R A A D S L

M'explico.

No és que fins ara el nostre centre (IES Els Alfacs) no disposes d'ADSL; teniem la línia que ofereix el Departament d'Educació. El cas és que degut a que el router és del Departament hi ha moltes restriccions el que fa a control de ports i demés.

El nostre centre disposa de tres xarxes separades (alumnat, professorat i gestió), per tant de tres servidors (tots ells en SuSE 10.1). L'estructura de xarxa (després d'uns quants anys testejant-la, per dir-ho d'alguna manera) penso que és força bona.

Avui dia, on estem passant de les aplicacions instal·lades en màquina a les aplicacions via web és fonamental poder disposar d'un servidor web que ofereixi serveis al centre (penso que els centres com a institució tenen el deure d'oferir-ho). Aquest plantejament generava molts problemes en la xarxa interna, donat que a l'estar les tres subxarxes separades, allò que hi havia a un servidor no podia ser accessible des d'un altre; així si la pàgina web (o el moodle, o un blog,...) estava instal·lat en el servidor de professorat no era visitable des de la xarxa d'alumnat (vaja incongruència no?) .... calia fer malabarismes amb els diversos DNS's dels servidors i amb tot els problemes no acabaven. Això també cmportava que l'accés als serveis web fos diferent si s'accedia des de dins del centre o des de fora (per buscar un exemple, no és el mateix trucar des d'un supletori des de la cuina al menjador, o sigui des de dins de casa truco a dins de casa, que fer la trucada des de l'exterior. Des de l'exterior fem 977 70 _ _ _ _ i des de dins de casa marquem el 0, l'1 o el que correspongui per contactar la cuina amb el menjador).

I tot degut a que només hi ha una línea per entrar i sortir (cosa tècnicament impossible de fer). Així que finalment ens hem decidit a contractar una segona línia ADSL. Aquest cop a càrrec del centre. Ni el Departament, ni les consultes als Serveis Territorials, ni al SAU, ni al Centre de Telecomunicacions ens han pogut obrir cap via en aquest sentit. Va, o s'ha de fer a càrrec del centre. Doncs ja està. Per cert Telefònica (alguns l'anomenen Timofònica...) ens ha fet uns rebaixa del 40 % en el preu i ens l'ha col·locat en 1 dia. De moment un 10.

Ara ens podem plantejar tenir un domini propi, un router on controlarem nosaltres mateixos tots els ports, oferint servei de correu (gratuït per supostat) a l'estil artur.tallada@iesalfacs.org (els alumnes que més ho necessitin tindran un servei de correu d'una forma ràpida i fàcil de gestionar, no com els comptes que es demanen a Educampus, per cert, encara funciona això?), on els usuaris (professors i alumnes) podran tenir un lloc on penjar de forma gratuïta les seves pàgines web sense pràcticament limitacions d'espai. També solucionarem el problema d'accés als serveis ja que tindrem dos línies (una per sortir i l'altra per entrar)....


A tot això ... em pregunto si el Departament ha fet o té alguna proposta d'estructuració de la xarxa d'un centre ... si ho tingues pensat segur que hagués detectat aquests problemes i d'una forma o d'una altra miraria de buscar una solució. No com ara que ens la tenim de buscar pel nostre compte i a càrrec de la butxaca del centre .... i lo cert és que no m'agrada ... voldria que el meu departament oferís aquests serveis, fos sensible a aquestes situacions, oferís solucions alternatives, ... i no com ara que ens ha tocat espavilar ... a la nostra manera.