Ves al contingut principal

Asumint el terme "competència"

En algunes ocasions utilitzo el blog per escriure idees o conceptes que vull retenir o interioritzar d'una forma més permanent. D'aquesta manera a més de fer-ne una certa difusió, el fet de treballar-ho i redactar-ho m'ajuda a retenir millor la idea. Aquest és el cas d'aquest post.

Llegint un article que hi ha en un monogràfic de “Cuadernos de Pedagogía” escrit per Carles Monereo i Juan Ignacio Pozo sobre Competències Bàsiques m'ha semblat interessant la definició que en fa.

Una competència és un conjunt de recursos potencials (saber què, saber com, saber quant i per què) que té una persona per a enfrontar-se a problemes propis de l'escenari social en el qual es desenvolupa.

No ho hem de confondre amb el terme “habilitat”. Es diferencien en que l'habilitat és la capacitat de ser realment eficient en una tasca determinada i concreta, mentre que la competència és la potencialitat de ser-ho donades determinades condicions. És ser capaç d'afrontar a partir de les habilitats adquirides, noves tasques o reptes que suposin anar més enllà d'allò que s'ha aprés.

En aquest article es fa encara un anàlisi més detallat i es parla de funcions, habilitats, estratègies i competències. A veure si me'n surto posant un exemple en el camp de la docència ....

  • Funcions: la funció de tot els docents és la d'educar i preparar els ciutadans del dia de demà per tal que siguin capaços de desenvolupar-se personalment, laboralment i socialment en un món canviant i complex.

  • Habilitats: per tal d'exercir aquestes funcions cadascú desenvolupa un conjunt d'habilitats, com tenir dots comunicatives, capacitat assertiva, intel·ligència emocional... que li permeten connectar de forma més directa o no amb les persones, i que per tant, poder desenvolupar la seva funcio (educativa) d'una manera més o menys eficaç. Quasi sempre les habilitats es van adquirint amb el desenvolupament personal.

  • Estratègies: corresponen al conjunt de mecanismes que s'activen en el moment d'enfrontar-se a una situació especial, com per exemple, una baixada de l'interès dels alumnes envers la matèria. Les estratègies comporten un grau més elevat de sofisticació cognitiva i normalment s'aprenen (cursos de formació, per exemple), ja que cal llegir el context en que s'està produint cada situació i en funció d'aquest activar els coneixements que ens permetin resoldre-la de forma més satisfactòria. Cal decidir què fer, quan fer-ho, com fer-ho o per què fer-ho.

  • Competències: les competències comporten resoldre problemes de certa complexitat encadenant una sèrie d'estratègies de forma coordinada. Seguint en l'exemple didàctic podríem citar el cas en que un professor s'enfronta a alumnes amb necessitats educatives especials, on, ser competent implicarà ser capaç d'adaptar el discurs i les activitats d'ensenyament-aprenentatge i d'avaluació, a les característiques particulars de cadascun d'ells. En aquest cas, aquesta situació, no es pot solucionar amb una única estratègia, si no que demanda l'acció coordinada de diverses estratègies que, totes juntes, conformaran una competència de l'àmbit docent (podem en aquest cas que el docent en particular és competent).

Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

Esquema del Projecte Educatiu de Centre (mapejat)

Durant el passat curs 10-11 he estat rellegint el DECRET 102/2010 d'autonomia dels centres educatius, intentant esbrinar què s'hi deia en referència al Projecte Educatiu de Centre. La nova normativa que acompanya el desplegament de la LEC (http://www.gencat.cat/educacio/lleieducacio/cat/) introdueix canvis importants pel que fa a a l'estructura del sistema educatiu, i un dels punts importants i en el que els centres primer s'hi hauran de posar, és el que fa referència a l'elaboració del Projecte Educatiu de Centre.
És en el Capítol 1 del citat DECRET on s'hi fa referència a aquest punt. En el nou marc, el PEC esdevé el DOCUMENT que aglutina el conjunt de documentació bàsica de centre. Cal remarcar que hi ha certs punts "interpretables" pel que fa al seu contingut i estructura bàsica, i el cert és que encara són diverses les opinions dels experts al respecte. De tota manera, a mode de resum, s'adjunta un mapa conceptual amb els punts més destacats.

E…

Treballar la programació i els processos a infantil i primària

Moltes vegades quan parlem de robòtica educativa, programació, aprendre codi, ... tendim a situar-mos (o a pensar) que això és quelcom que atany a l'educació secundària i, rarament ens preguntem si des l'educació infantil i primària es pot fer alguna cosa en aquest sentit. Bé, en el cas de primària una part important dels docents ja tenen identificat a Scratch com un dels recursos que facilita l'apropament dels alumnes a aquest món. El cas és que sempre pensem amb recursos digitals (quasi bé inevitable, en els nostres dies) i en cap cas (diria jo) ens plantegem què es pot fer en l'etapa de l'Educació Infantil i primers cursos de l'Educació Primària.
Només cal parar-se un poc a pensar per tal d'adonar-se'n que ja en els primers instants de la nostra vida estem sotmesos a processos: les pautes de dormir, menjar, passeig, ... i també des del primer moment que anem a l'escola, el primer que fem és aprendre les rutines i processos de funcionament. Succe…

UMPC

Ultra Mobile Personal Computer (veure Wikipedia), aquest és el significat que s'amaga darrera d'aquestes sigles. Llegint el blog Gabinete de Informatica (http://gabinetedeinformatica.net/wp15) he trobat aquest vídeo on es mostra què i com pot ser el futur proper quan aquests dispositius siguin d'ús general.

Certament, a hores d'ara, molts entenem que el futur passa per introduir de forma decidida tota la potència que ens aporten les eines TIC a l'educació. Ha de ser així, o no serà. Tal vegada, l'aspecte clau vindrà donat d eles mateixes famílies. Encara està molt llunyà els dies en que imaginem a un alumne que assisteixi amb un PC a classe. Suposo que en ambients universitaris aquest fet ja es deu donar en major o menor grau, encara que sigui de forma anecdòtica. En un centre de secundària, ara, això es veu molt i molt lluny, per diversos motius, entre ells pel cost que suposa el PC, perquè encara no és una eina que es consideri indispensable, i perque els pare…