Edició d'imatges on line


Pixer.us (http://pixer.us/) és un editor on line de fotos amb un disseny molt senzill però amb bastants opcions d'edició de fotos: cambiar tamany, retallar, rotar, brillantor i contrast, saturació, efectes de colors (canvi a blanc i negre, sèpia, etc), forma i efectes especials molt curiosos. I, amb una opció molt útil, el "undo" per a desfer els canvis o retornar a la foto original. Destaca pel seu disseny i senzillesa.