Per fer horaris en llibertat

Encara que no he tingut ocasió de provar-lo, penso que cal fer esment del programa lliure FET (http://www.lalescu.ro/liviu/fet/) que serveix per generar i gestionar els horaris d'un centre educatiu. N'he conegut diversos de pagament. Penso que aquest, per la novetat i pel fet de ser lliure, pot arribar a ser una eina molt útil en un futur .... tal vegada proper.