Plans de Formació de Zona


Sembla que de cara al curs vinent hi haurà canvis substancials en els Plans de Formació de Zona, segons es desprén de la presentació dels Criteris i instruccions per als PFZ del curs 2007-2008.

Aquests plans donen cabuda a la formació que reben el conjunts dels docents i és una eina bàsica per a l'actualització i millora de la pràctica didàctica. D'aquí la seva importància. Són diversos els textos i estudis que situen l'apartat de formació del professorat entre els més importants de qualsevol sistema educatiu.