Writely


Writely (http://www.writely.com/) és una aplicació web que funciona com editor e documents de text. Quan ens creem un compte d'usuari ens apareixerà un entorn molt similar a altres que venim utilitzant amb la diferència que ara els documents es troben a la xarxa (protegits per password, evidentment) i només ens cal un ordinador amb navegador i connexió a internet per tal de polir-los, acabar-los, etc. S'ha acabat mirar si l'ordinador té instal·lat tal paquet ofimàtic o tal altre.