El moviment FONERO

FON és una comunitat WiFi, els membres de la qual comparteixen l'accés inalàmbric a internet des de la seva casa. A canvi poden disfrutar d'un pun d'accés inalàmbric de forma gratuïta en qualsevol lloc on trobin un altre WiFi que s'hagi unit al moviment Fonero.

El principi bàsic és desvincular-te de la immovilitat que suposa estar sempre depenent de la teva connexió d'ADSL casera; si tu la cedeixes a algú que estigui prop de la teva vivenda i ho pugui necessitar en un moment determinat, quan ens anem movent pel carrer, també podrem fer servir aquelles que estiguin unides al moviment FON.

A la web de FON també hi ha un mapa on es poden visualitzar els diferents router wifi que actualment estan units al moviment.