Foto de la web

WebSnapr és un servei on line que ens permet fer captures de pàgines web. Només al posar l'adreça:

http://images.websnapr.com/?url=adreça URL que desitgem capturar

També es pot realitzar la captura des de la mateixa web. Ademés inclou un arxiu que es pot instal·lar a la web o blog per a previsualitzar els enllaços en passar el mouse per damunt. Tingueu paciència en obtenir la imatge, ja que no és immediat, tarda un parell o tres de minuts (aneu refrescant la pàgina).