Thinkfree: un exemple de la tendència actual

Thinkfree (http://www.thinkfree.com/) és un lloc web ofereix de forma gratuïta un espai d'emmagatzematge de 1GB. Però ademés ens permet crear/editar documents de text, fulls de càlcul i presentacions; també està contemplada la possibilitat d'afegir-hi imatges, gràfics,...

I tot això ho pots compartir amb els teus contactes, amics o familiars, assegurant-nos així que tothom té la darrera versió del document de treball.

Casi res no? Està molt bé. N'he fet un petit tast i sembla un lloc amb moltes possibilitats. Al cap i a la fi és un pas més en el procés que estan experimentant les aplicacions. Cada vegada més, la dependència de si un ordinador té o no té certs programes és menys important, donat que les aplicacions deixen d'estar instal·lades a l'ordinador per ha estar disponibles a la red. Així que des d'aquest punt de vista només cal un ordinador amb connexió a internet i que hi tingui un navegador instal·lat. Amb això ja es pot fer molt de camí.

1 comentari:

Manel Zaera ha dit...

S'ha d'anar amb compte de tota manera. Jo sempre intento tenir una còpia física al meu ordinador o a la meva clau USB. Perquè tenir les dades en un servidor és molt bonic mentres aquest funciona i mentres tens connexió a Internet. A banda d'això, hi ha documents que seria millor tenir-los en un lloc controlat per tu -una oficina virtual instal·lada als servidors de l'empresa, del XTEC, etc.-.