Adeu Enigma, arriba El Pelegrí Gris

Dins el camí exploratori que segueixo dins aquest món dels blogs i les possibles aplicacions didàctiques, he anat utilitzant com a suport al treball d'aula La Màquina Enigma (http://lamaquinaenigma.blogia.com/). Un blog allotjat a Blogia (http://blogia.com). El servei ofert per Blogia m'ha semblat força bo, però de entrada no complia certs requisits que considero primordials per al treball amb estudiants (hi ha una explicació més detallada a http://phobos.xtec.cat/atallada/wordpress/?page_id=2 ). Per això he decidit migrar el blog a El Pelegrí Gris (http://phobos.xtec.cat/atallada/wordpress/), canviant-li el nom i tot.

Ara El Pelegrí Gris (http://phobos.xtec.cat/atallada/wordpress/) s'allotja a un servidor del Departament d'Educació. Em sembla una millor opció. Durant aquest inici de Desembre (aprofitant el canvi de trimestre), La Màquina Enigma (http://lamaquinaenigma.blogia.com/) anirà perdent protagonisme dins l'entorn aula, en favor de El Pelegrí Gris (http://phobos.xtec.cat/atallada/wordpress/)